Geometri med GeoGebra

Standard

 

Her er noe av de figurene en 3.klasse laget når de arbeidet med GeoGebra i grupper på to og tre elever høsten 2017. Dette viser at elever også 3.trinn kan ha nytte av å «leke» med dette programmet for å få mer kunnskap rundt geometri.

GeoGebra

 

Reklamer

Pengeby fra Den danske bank

Standard

Denne siden skal gi elevene trening i å bruke penger og tjene. Elevene lærer hva forskjellige varer koster. Følg med videoen og lytt etter hvordan siden fungerer. Beklager at lyden er så dårlig.
Siden gir trening i de fire regneartene. Denne siden egner seg fra 3.klasse. Siden er nyttig for elever som kan alle de fire regneartene.
Dette er en nettside som kan være nyttig for elevene å bruke. Morsomme oppgaver og flott design gjør Pengeby attraktiv for elevene i småskolen. Her kan elevene regne, spille og lære:

screenhunter_01-nov-27-06-01

Her er spillet beskrevet på dansk:

Spillet Pengeby hjælper børn mellem fem og ni år, til at få en større forståelse for penge og økonomi.
Gennem et farverigt tegneserieunivers lærer børnene at overveje, hvad penge skal bruges på, og om hvornår noget er billigt og dyrt. Spillet kommer også ind på klassiske dilemmaer som, at forskelligt arbejde, kan have forskellig værdi.
Også prioritering og opsparing er en del af de mange muligheder i Pengeby, der er udviklet af Danske Bank, i samarbejde med eksperter inden for pædagogik og e-learning

Her er spillet:

Pengeby

Den danske bank informerer om at spillet egner seg for barn mellom 5 og 7år, men i Norge lærer man ikke de fire regneartene før på 3.trinn.

Mål

 

 

Multiplikasjon

Standard

Multiplikasjon er gjentatt addisjon. Elevene kjenner til addisjon og de kan legge sammen to tall. Denne kunnskapen må vi bygge på når vi tilnærmer oss ganging. Det er viktig at elevene får en forståelse for at multiplikasjon og gjentatt addisjon er det samme. De må se at det er et mønster.

4+4+4+4 = 4 x 4 

Her er noen oppgaver fra Multi:

Hvor mange øyne? – 1

Hvor mange øyne? -2

Hvor mange øyne? -3

Her er spill som elevene kan ha nytte av:

Multiplikasjon blokker

screenhunter_01-nov-27-06-01

Multiplikasjonsslange

Mål

Kompetansemål K06:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • lære gangetabellen utenat og kunne bruke den i praktiske situasjoner

 

 

 

 

Primtall og tverrsum

Standard

Tverrsummen  er naturlig tall er summen av sifrene i tallet. For eksempel er tverrsummen til 453 lik 4 + 5 + 3 = 12. Når tverrsummen til et tall inneholder flere siffer, kan man fortsette med å ta tverrsummen av resultatet til man har et ensifret tall. Dette tallet kalles den minste tverrsummen til tallet. Den minste tverrsummen til 453 er tverrsummen til 12, nemlig 1+2=3. Den minste tverrsummen kan også kalles den gjentatte tverrsummen eller den itererte tverrsummen. Noen ganger kalles tverrsummen til tallet for den største tverrsummen, for å skille det fra den minste tverrsummen.

De tre første primtallene er viktige i faktorisering: 2, 3 og 5. Her kommer noen regler som kan være nyttige:

Tverrsummen er i enkelte tilfeller nyttig å regne ut.

  • Et tall er delelig med 3 hvis, og bare hvis, tverrsummen er delelig med 3. Det samme gjelder om vi bruker den minste tverrsummen.
  • Et tall er delelig med 9 hvis, og bare hvis, tverrsummen er delelig med 9. Det er det samme som at den minste tverrsummen er lik 9. Det samme gjelder om vi bruker den minste tverrsummen.

Her er de første primtallene. Disse burde man kunne. Når man faktoriserer er dette svært nyttig å kunne.

2357111317192329313741434753596167717379838997101103107109 og 113.

Med unntak av tall under 10 må alle primtall slutte på tallene 1, 3, 7 eller 9. Grunnen til dette er at alle partall kan deles på 2, mens alle tall som slutter på 5 kan deles på 5.

Et naturlig tall over 1 som ikke er primtall kaller man sammensatt tall.

Primtall er et fundamentalt begrep innen tallteori. Ethvert positivt heltall større enn 1 kan skrives som et produkt av primtallsfaktorer på en entydig måte, såkalt primtallsfaktorisering. For eksempel er 60 = 2 × 2 × 3 × 5. Dette er kjent som aritmetikkens fundamentalteorem.

Elevene på 3.trinn bør bli kjent med begreper som tverrsummen.

Tidlig algebra

Standard

Elevene bør tidlig møte algebra. Elevene kan med fordel arbeide med algebra fra første trinn. Det er en fordel om elevene får mulighet til å begynne å arbeide med algebra ved å starte med konkreter.

Her er en oppgave:

ScreenHunter_06 Oct. 15 12.31

Her er en oppgave med togsett:

Togsett-oppgave

Man også utvide oppgaven femti vogner og fem farger f.eks. Her er det bare fantasien som begrenser oppgaven. Fint om læreren i begynnelsen gir oppgaver som den som er lagt ut her slik at elevene kan fargelegge selv hvis de klarer å regne seg frem til hvilket tall.

Oppgave nummer 2:

Et tog har 50 vogner malt med fem farger. Den første vognen er rød, den andre blå, den tredje grønn, den fjerde gul, den femte lilla. Slik fortsetter det utover med farger i rekkefølgen rød, blå, grønn, gul og lilla.

  1. Hva er det siste siffer i nummeret til vogner som er lilla?
  2. Hvilken farge vil det vare på vogn nummer 27?
  3. Hvilken farge vil det være på vogn nummer 44?
  4. Hvilket nummer har den siste røde vognen?

Den siste oppgaven må elevene løse uten å kunne fargelegge vognene. Det blir spennende å se om elevene kan løse oppgaven uten konkreter og halvkonkreter.

Her er en annen oppgave som heter «Froskehopp»:

Froskehopp

Hjelpeark -Froskespill

Mål