Multiplikasjonsspill

Standard

ScreenHunter_06 Mar. 26 10.19

Her kan elevene prøve å få tre på rad. De må spille mot datamaskinen. Spillet er veldig morsomt og gjør at elevene blir sikrere i gangetabellen. Dette spillet krever også at elevene må tenke strategisk. Det gjør multiplikasjon mer morsomt.

Gangespill 1

Mål

Kompetansemål:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • kunne gangetabellen og bruke den

De fire regneartene

Standard

ScreenHunter_07 Mar. 26 10.24

På 3.trinn skal elevene kjenne til de fire regneartene og kunne se sammenhengen mellom dem og arbeide med oppgaver der man må bruke alle fire. Her er noen slike oppgaver:

De fire regneartene 1

De fire regneartene 2

De fire regneartene 3

Mål

Kompetansemål:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • kunne gangetabellen

 

5, 6 og 7 gangen

Standard

De magiske tallene 4

screenhunter_08-oct-15-13-34

Elevene på 4.trinn bør kunne gangetabellen, men det er alltid noen som har utfordringer med å forstå multiplikasjon.

multiplikasjon-1 – 5-gangen

multiplikasjon-2-6-gangen

multiplikasjon-3-7-gangen


Kompetansemål:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • kunne gangetabellen

View original post

Brøk

Standard

Elevene bør begynne dette arbeidet med å jobbe f.eks. med pizzastykker eller kakestykker eller annet arbeid med konkreter. Det er viktig at vi lar elevene få erfaringer med dette arbeidet på denne måten.

Her er Mkx som presenterer brøk. Dette kan benyttes mens elevene spiser og ikke bare i undervisningen:

Her er en oppgave:

brok-1


Kompetansemål:

  • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

Læringsmål:

  • kunne fargelegge, skrive og bruke enkle brøker