Statistikk

Standard

ScreenHunter_01 Aug. 19 22.24

Her skal elevene selv finne ut ting de kan sortere og lage statistikk av. Klassen snakker om hva vi kan sortere for eksempel gutter og jenter i klassen osv. Vi ser på det arbeidet vi gjorde i 2.klasse. Viktig at vi bygger på de erfaringene elevene allerede har gjort.

Her er oppgavearket som vi skal bruke i dagens økt:

Statistikk 4

Her er eksempel på hva vi gjorde i 2.klasse:

Statistikk 2

Mål

Kompentansemål:

  • samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling

Mål

 

Multiplikasjonsspill

Standard

ScreenHunter_06 Mar. 26 10.19

Her kan elevene prøve å få tre på rad. De må spille mot datamaskinen. Spillet er veldig morsomt og gjør at elevene blir sikrere i gangetabellen. Dette spillet krever også at elevene må tenke strategisk. Det gjør multiplikasjon mer morsomt.

Gangespill 1

Mål

Kompetansemål:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • kunne gangetabellen og bruke den

De fire regneartene

Standard

ScreenHunter_07 Mar. 26 10.24

På 3.trinn skal elevene kjenne til de fire regneartene og kunne se sammenhengen mellom dem og arbeide med oppgaver der man må bruke alle fire. Her er noen slike oppgaver:

De fire regneartene 1

De fire regneartene 2

De fire regneartene 3

Mål

Kompetansemål:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • kunne gangetabellen

 

5, 6 og 7 gangen

Standard

De magiske tallene 4

screenhunter_08-oct-15-13-34

Elevene på 4.trinn bør kunne gangetabellen, men det er alltid noen som har utfordringer med å forstå multiplikasjon.

multiplikasjon-1 – 5-gangen

multiplikasjon-2-6-gangen

multiplikasjon-3-7-gangen


Kompetansemål:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • kunne gangetabellen

View original post