Hesteveddeløp

Standard

For å introdusere elevene på 3.trinn for sannsynlighetsregning kan dette spillet være nyttig.

Her er reglene: 
1. Del inn i grupper på tre og tre.
2. Kast terning om hvem som får velge plassering først. Spillerene velger deretter hvilke felt de vil spille på, helt til alle 12 rutene er valgt.
3. Kast to terninger. Hvis du f.eks får 2 og 3 kan hesten på rute 5 gå fram et hakk frem.

Her er spillebrettet i word slik at dere kan bruke det på datamaskinen i klasserommet på smarttavlen:

Hesteveddeløp

 

Reklamer

Vinkler

Standard

Elevene skal lære om vinkler. De skal kjenne igjen rett, spiss og vinkel. Her er en video om vinkler:

Her er et arbeidsark-vinkler:

Vinkler

Her er en artikkel om vinkler:

Vinkler – Høgskolen i Agder

 

 

Addisjon og subtraksjon

Standard

Det viser seg at for mange elever er det en lettelse når de får muligheten til å sette opp regnestykkene på den tradisjonelle måten ved at man teller opp enere, tiere og til slutt hundrede. Elever som hatt problemer og har utfordringer med å forstå tallsystemet kan gjennom å arbeide på denne måten, forstå ikke bare plassverdissystemet, men også finne motivasjon og forståelse til å få til oppgaver som de før ikke klarte.

Her er oppsettet:

ScreenHunter_03 Mar. 11 15.54

ScreenHunter_01 Mar. 10 14.41

Pengeby fra Den danske bank

Standard

Denne siden skal gi elevene trening i å bruke penger og tjene. Elevene lærer hva forskjellige varer koster. Følg med videoen og lytt etter hvordan siden fungerer. Beklager at lyden er så dårlig.
Siden gir trening i de fire regneartene. Denne siden egner seg fra 3.klasse. Siden er nyttig for elever som kan alle de fire regneartene.
Dette er en nettside som kan være nyttig for elevene å bruke. Morsomme oppgaver og flott design gjør Pengeby attraktiv for elevene i småskolen. Her kan elevene regne, spille og lære:

screenhunter_01-nov-27-06-01

Her er spillet beskrevet på dansk:

Spillet Pengeby hjælper børn mellem fem og ni år, til at få en større forståelse for penge og økonomi.
Gennem et farverigt tegneserieunivers lærer børnene at overveje, hvad penge skal bruges på, og om hvornår noget er billigt og dyrt. Spillet kommer også ind på klassiske dilemmaer som, at forskelligt arbejde, kan have forskellig værdi.
Også prioritering og opsparing er en del af de mange muligheder i Pengeby, der er udviklet af Danske Bank, i samarbejde med eksperter inden for pædagogik og e-learning

Her er spillet:

Pengeby

Den danske bank informerer om at spillet egner seg for barn mellom 5 og 7år, men i Norge lærer man ikke de fire regneartene før på 3.trinn.

Mål

 

 

Multiplikasjon

Standard

Multiplikasjon er gjentatt addisjon. Elevene kjenner til addisjon og de kan legge sammen to tall. Denne kunnskapen må vi bygge på når vi tilnærmer oss ganging. Det er viktig at elevene får en forståelse for at multiplikasjon og gjentatt addisjon er det samme. De må se at det er et mønster.

4+4+4+4 = 4 x 4 

Her er noen oppgaver fra Multi:

Hvor mange øyne? – 1

Hvor mange øyne? -2

Hvor mange øyne? -3

Her er spill som elevene kan ha nytte av:

Multiplikasjon blokker

screenhunter_01-nov-27-06-01

Multiplikasjonsslange

Mål

Kompetansemål K06:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Læringsmål:

  • lære gangetabellen utenat og kunne bruke den i praktiske situasjoner

 

 

 

 

Addisjonsspill

Standard

ScreenHunter_01 Nov. 21 07.11

Her er noen spill som elevene kan bruke til å bli flinkere til å legge sammen flersifrede tall:

Boatrace – Kano – addisjonsspill

Ailen addition